bhreporterlogo

drincommm

bhtelecom

AMBASADORI VIJEĆA ZA IMPLEMENTACIJU MIRA: Neodlučna reakcija na najavljeni referendum u RS

Ambasadori zemalja članica Vijeća za implementaciju mira (PIC) održali su u Sarajevu sastanak na kojem su raspravljali o referendumu o Danu Republike Srpske.


Sastanak je trajao blizu tri sata, a usaglašen je tekst zajedničke izjave o aktuelnom pitanju referenduma u Republici Srpskoj.
Tekst prenosimo u cjelosti:
"Ustavom BiH nedvojbeno je utvrđeno da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i da su entiteti u obavezi da poštuju odluke institucija BiH.
U tom kontekstu, predloženi referendum u Republici Srpskoj, koji od birača u RS traži da se izjasne o pitanju o kome je već odlučio Ustavni sud BiH, je destabilizirajući i podiže političke tenzije, koje nekonstruktivno odvlače pažnju sa veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova pred kojima se BiH nalazi. Pozivamo vlasti Republike Srpske da ne održe referendum.
Iako referendum o entitetskim praznicima može potpadati pod nadležnost jednog entiteta, bilo koji referendum mora biti proveden na način koji je u skladu sa Ustavom BiH, i ne može kršiti Opći okvirni sporazum za mir niti ustavni okvir BiH. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) primili su k znanju uvjeravanja Vlade RS da je cilj referenduma da bude „korak ka provedbi odluke Ustavnog suda BiH". Ali je Upravni odbor PIC-a također konstatirao da su predsjednik RS i Narodna skupština RS (NSRS)[1] više puta osporavali nadležnost državnih pravosudnih institucija u BiH. Takve izjave i potezi protivni su Općem okvirnom sporazumu za mir i vladavini prava, i jednostavno su neprihvatljive.
U tom kontekstu, ističemo da nijedan referendum ne može promijeniti činjenicu da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće. Odluka Ustavnog suda BiH ostaje na snazi u potpunosti i mora se poštovati, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir. Politički direktori Upravnog odbora PIC-a su više puta istaknuli, između ostalog i u junu 2016. i decembru 2015. godine, "da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir, i da je ključan za njegovu provedbu." Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio svoju podršku visokom predstavniku kao konačnom autoritetu za tumačenje civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir, u skladu sa Aneksom 10. Sporazuma i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Upravni odbor PIC-a poziva institucije BiH da ovo pitanje riješe kroz ustanovljene zakonske procedure i postojeći ustavni okvir, te putem konstruktivnog dijaloga. U tom kontekstu, konstatiramo da su pred Ustavnim sudom BiH već u toku postupci koje su pokrenuli predstavnici državnih institucija s ciljem ocjenjivanja ustavnosti odluke NSRS o referendumu, kao i zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o praznicima RS koji je podnijela NSRS. Koliko je poznato Upravnom odboru PIC-a, predsjednik Ustavnog suda je nagovijestio da bi se sjednica Suda mogla održati prije referenduma.
Upravni odbor PIC-a nadalje poziva sve strane u BiH da se suzdrže od ishitrenih mjera i retorike koja vodi podjelama, koje samo produbljuju negativnu političku atmosferu. U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a žali zbog korištenja secesionističke retorike na svim stranama, i još jednom potvrđuje svoju neupitnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i fundamentalnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta, bez prava na otcjepljenje. Nećemo tolerirati bilo kakvo kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, uključujući, između ostalog, i pokušaje otcjepljenja. Neće biti prekrajanja geografske karte BiH.
Upravni odbor PIC-a će nastaviti pratiti ovo pitanje i dalji razvoj događaja.
Ruska Federacija se ne pridružuje ovoj izjavi".

U saopćenju SDA, ovim povodom se navodi: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je ispravno konstatirao stanje, vezano za antidejtonski i antiustavni referendum u RS. Međutim, izostala je konkretna odluka koja se u ovom trenutku očekuje, a to je poništavanje odluke Narodne skupštine RS o održavanju referenduma zakazanog za 25. septembar,suspenzija svih do sada poduzetih aktivnosti u njegovom provođenju i sankcioniranje odgovornih.
U trenutku kada se odlukom o provođenju referenduma BiH vodi u stanje destabilizacije nije dovoljno samo konstatirati stvari, već je nužno odlučno djelovati.
Stoga očekujemo da OHR, ne čekajući na aktivnosti domaćih institucija, ispuni svoju dejtonsku obavezu i donese gore navedenu odluku.
Odlučna reakcija međunarodne zajednice u ovom momentu treba da bude upozorenje da neće proći nikakvo antidejtonsko djelovanje i da evropski,NATO i reformski put BiH nema alternativu.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ga apsolutno ne interesuje ni Savjet za sprovođenje mira /PIK/ ni njihova saopštenja.
"U danu, u kojem sam dobio unuku i koji je tako poseban za mene i za moju porodicu, ne pada mi na pamet da se bavim PIK-om i njihovim saopštenjima", poručio je Dodik odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu ambasadora PIK-a kojom pozivaju vlasti RS-a da ne održe referendum o Danu Republike Srpske.

bhreporter/agencije

plakat izložba jezero modrac

grafcompbaner241017

drinplast

Prijavite se na specialne vijesti

Primajte posebne vijesti na mail.