bhreporterlogo

drincommm

bhtelecom

INTERVJU, AMIRA MALKOČEVIĆ, KANDIDATKINJA ZA GRADONAČELNICU TUZLE – TUZLANSKA ALTERNATIVA: Nadam se da će građani 2. oktobra pokazati da zaista žele promjene

Amira Malkočević rođena je 1967. godine u Tuzli. Po zanimanju je diplomirani ekonomista, zaposlena u Rudnicima „Kreka" u Tuzli. Rukovodilac je Službe ekonomsko – finansijskih poslova Rudnika „Šikulje" Lukavac. Majka je dva sina.


1. Kako biste ukratko opisali aktuelno stanje u Gradu Tuzla, u institucijama i organima Gradske uprave u pogledu efikasnosti i kvaliteta usluga građanima?
Kao građanka Tuzle svakodnevno koristim usluge institucija, ustanova i javnih preduzeća.
Ako ću dati mišljenje određenim redoslijedom, pomenut ću šalter salu u kojoj svakodnevno stotine građana dolaze sa svojim zahtjevima i potrebama. Treba realno kazati kako je današnje stanje mnogo bolje nego što je bilo. Mislim da bi građani trebali biti zadovoljni. Naravno, uvijek treba težiti napretku. Napomenula bih da se trebaju otkloniti nedostaci u ljetnjem periodu kada su upisi u škole i kada je veći broj građana iz dijaspore koji traže svoja dokumenta: rodne listove, uvjerenja o državljanstvu i druge potvrde. Trebalo bi organizirati rad ovih službi tako da se smanje redovi, čekanje i nervoza. Naročito su u tom periodu evidentne gužve u jutarnjim satima. Treba više šaltera staviti u funkciju radi lakšeg ostvarivanja prava građana.
Instaliranje nove opreme, priključenje određenog gradskog područja i drugi i infrastrukturni zahvati moraju se bolje planirati. Mora se tačno utvrditi redoslijed poteza prije nego što se prekopaju ulice i počnu radovi da se ne ponavljaju postupci i ne remeti svakodnevnica zbog načinjenih propusta.
Moram kazati da građani mogu biti zadovoljni nivoom isporuke komunalnih usluga, poput vode, grijanja, odvoza otada... Međutim, problem je u neplanskom razvoju komunalne infrastrukture. Rubne mjesne zajednice i naselja imaju veoma lošu komunalnu infrastrukturu. Iako su blizu grada, mnoga naselja nemaju gradsku vodu, nemaju redovan odvoz otpada, a u zimskom periodu su veliki problemi zbog zagađenosti zraka i okoline zbog individualnih ložišta. Trebalo bi uložiti sve napore da se individualni stambeni objekti, u najvećem mogućem obimu, priključe na sistem daljinskog zagrijavanja. Poznato je da je Tuzla najzagađeniji grad u Evropi.
Da bi se to uradilo, trebalo bi uvesti subvencionirano plaćanje za građane, kojima je veoma skup priključak, ili naći tehnološko rješenje da se u naseljima sa individualnim stambenim objektima, više objekata priključi na jednu podstanicu. Treba provesti pilot projekat za jedno naselje i implementirati rješenje koje će biti primjenjljivo u drugim dijelovima grada. Ako može jedna podstanica opsluživati stambenu zgradu od šesnaest spratova sa desetinama stanova, zašto jedna podstanica ne može zadovoljiti potrebe jednog naselja?!
Vidljivo je da sistem odvoza smeća ne funkcioniše uvijek jednako dobro, bar što se tiče centralnog dijela grada. Problem koji građani trpe su travnjaci koji se ne održavaju ravnomjerno, pa imamo travu do pojasa pored zgrada u centru grada.
Zima je za građane Tuzle posebna priča. Do prošle godine su posipali ulice uvoznom solju pored naše Solane. Malo dana možemo nabrojati u zimskom periodu kada nema snijega na ulicama.

2. Šta su Vaši prioriteti u cilju otklanjanja nedostataka u Gradu Tuzla, na polju poboljšanja kvaliteta usluga?
Subvencioniranim plaćanjem smanjiti cijenu priključka za građane za sve usluge koje dobijaju od preduzeća i ustanova Grada i omogućiti građanima da u što većem broju koriste javne resurse. Kada imamo više korisnika, povećat će se potrošnja, ali će se povećati i prihodi i tako će se amortizovati razlika po smanjenju cijene priključka. Nije isto kad imamo hiljadu ili 10.000 korisnika.
Prisutan je problem vodosnabdijevanja u zajedničkim stambenim jedinicama sa više stanova, gdje se potrošnja vode solidarno dijeli, na onoliko potrošača koliko živi u jednom haustoru. Neophodno je uraditi reviziju potrošača i utvrditi stvaran broj korisnika na koje se potrošnja dijeli.
Postoji niz drugih životnih problema kojima se mora sistematski i planski pristupiti s ciljem njihovog otklanjanja i stvaranja ambijenta ugodnog življenja u Tuzli.


3. Na kojim se postulatima zasnivaju Vaši prijedlozi stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za život u Tuzli?
Preduzeća čiji je većinski vlasnik i osnivač Grad Tuzla, dobijaju sredstva granta iz budžeta i tako namiruju sredstva koja im omogućavaju da njihovo poslovanje na kraju godine bude pozitivno ili sa malim gubitkom. Da nemaju grantove iz Budžeta Grada, većina bi ovih preduzeća negativno poslovala. Treba locirati probleme, eliminirati nepotrebne troškove i stanje u ovim preduzećima promijeniti. Ne mogu se vječno od povećanja cijena usluga potrošačima namirivati gubici. Moraju se smanjiti izdaci, da se troškovi srežu a prihodi ostanu isti. Potrebno je, stoga detaljno pregledati izvještaje o poslovanju ovih preduzeća, načiniti kvalitetne analize iz prethodnog perioda pa da se vidi postoje li neki troškovi koji su bespotrebni. Protiv sam svakog povećanja cijena usluga građanima kojima veća cijena za desetak – dvadeset feninga po metru kvadratnom ili po kubiku predstavlja veliki izdatak.
Trebalo bi razvijati sistem tako da je usluga dostupna što većem broju građana, jer će se tako naplatiti više sredstava od većeg broja potrošača, bez povećanja jediničnih cijena usluga. Na taj način bi se očuvalo preduzeće, ne bi se povećavali nameti građanima, a sveukupno stanje i kvalitet usluga bi se povećali.

4. Zašto bi se glasači trebali opredijeliti da baš Vama daju glas na izborima?
Imam 29 godina radnog iskustva u privredi. Cijeli svoj radni vijek radim u rudniku na ekonomsko - finansijskim poslovima, a posljednjih deset godina rukovodim službom ekonomsko – finansijskih poslova Rudnika uglja Šikulje koji broji 860 zaposlenika i ima godišnji prihod od prodaje malo manji od godišnjeg budžeta Grada Tuzla. Imam i menadžerskog iskustva više od deset godina. Osim toga, znam slušati ljude i njihove potrebe. Otvorila bih komunikaciju između gradske uprave i građana. Slušala bih probleme građana u direktnom kontaktu, slušala bih predstavnike iz mjesnih zajednica o njihovim problemima, one ljude koji znaju šta je prioritet u njihovim sredinama, a ne da im rješenja nameće gradska uprava i Gradsko vijeće. Treba dati samostalnost mjesnim zajednicama kao što su ranije imale i da mogu da se javljaju na pozive za donacije i da iz mjesnih zajednica iniciraju izgradnju onoga što je njima najpotrebnije. Kad takve inicijative dođu na Gradsko vijeće donosit će se odluke o onome šta su njihove potrebe, a ne da se obrnutim redoslijedom donose odluke u gradskoj upravi, a da se ne saslušaju građani u sredinama u kojima žive. Treba slušati građane i raditi u opštem interesu, a ne stavljati pojedinca na prvo mjesto.
Vrijeme je da Tuzla dobije gradonačelnicu. Davne 1985. godine Tuzla je imala ženu na čelu. Puno manji gradovi imaju žene na čelu uprave. Svijet i Evropa su to probali. Vrijeme da se ugledamo na napredni svijet.


5. Ukoliko dobijete povjerenje građana i budete izabrani na mjesto gradonačelnice Tuzle, šta biste stavili u vrh prioriteta djelovanja u svom mandatu?
Uvijek je prioritet ekonomski razvoj. Kada imate ekonomski razvijenu sredinu, možete imati sve drugo. Naši građani će biti zadovoljni ako imaju zaposlenje, ako primaju svoju platu na vrijeme i ako imaju gdje tu svoju platu da potroše. Od tih plata će se puniti fondovi, pa će se dijeliti na prihode koji pripadaju gradu i drugim nivoima vlasti. Tada će dolaziti više sredstava u budžet, a od tih sredstava će se stvarati nova dobit i sredstva koja će omogućiti preduslove za otvaranje novih radnih mjesta, javne radove i sve ostalo. Gradska uprava treba da uradi maksimalno iz svoje nadležnosti i mogu se afirmisati otvaranje i razvijanje male privrede i malih preduzeća u pasivnim prostorima pored puteva u Tuzli koji nam danas zarastaju u šikaru, a koja bi zapošljavala nekoliko hiljada radnika. Jedan od takvih projekata je poslovna zona Kreka – sjever za koju je potrebno obezbijediti komunalnu infrastrukturu i zemljište sa potrebnom dokumentacijom. Na tom prostoru bi se formiralo dvadesetak firmi koje bi se bavile prehrambenom industrijom i namještajem i to ne bi dodatno stvaralo emisiju štetnih gasova i ne bi zagađivalo ovaj grad. Na tom prostoru bi se moglo zaposliti i do četiri hiljade radnika.
Potrebno je otvoriti kancelariju za privrednike koje treba usmjeravati na jedno mjesto na kome će dobiti sve potrebne informacije i dokumentaciju, posebno za investitore. Investitori su dolazili u Tuzlu i vraćali se neobavljena posla, a zatim su otvarali firme u Živinicama ili Lukavcu, jer nisu imali dovoljno podrške u Tuzli. Treba pojednostaviti uslove za otvaranje firmi i otvoriti kancelariju u kojoj bi investitori mogli od stručnih ljudi u gradskoj upravi dobiti informacije koje su im potrebne da mogu što lakše završiti dokumentaciju za pokretanje svojih preduzeća.
Trebaju se riješiti imovinsko – pravni odnosi nad imovinom Grada koja nije uknjižena i omogućiti ljudima da investiraju i da koriste tu imovinu.


6. Koja su Vaša očekivanja nakon zbrajanja izbornih rezultata, poslije 2. oktobra?
Nadam se da će građani istrajati na tome i konačno pokazati da hoće promjene. Pozivam sve građane da izađu na izbore 2. oktobra i da glasaju po svom nahođenju za one koji će raditi u njihovom interesu i koji će ispuniti program koji daju u predizbornoj kampanji. Ako su nezadovoljni prethodnom vlašću, neka ih svojim glasom kazne za ono što nisu uradili a obećavali su da će uraditi.

bhreporter
Razgovarao: hk

plakat izložba jezero modrac

grafcompbaner241017

drinplast

Prijavite se na specialne vijesti

Primajte posebne vijesti na mail.