bhreporterlogo

drincommm

bhtelecom

INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU: Prihvaćen zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u EU

Na današnjoj sjednici Vijeća za opće poslove Evropske unije, kojom je predsjedavao delegirani ministar Vlade Republike Slovačke Ivan Korčok, prihvaćen je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i dat nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH.


Nakon što je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji predat u februaru ove godine i nakon što su ispunjeni svi uslovi evropske agende koji su neophodni za razmatranje aplikacije, Vijeće Evropske unije danas je i formalno zatražilo od Evropske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Evropski zahtjevi – nastaviti reforme
Vijeće za opće poslove Evropske unije prihvatilo ja aplikaciju BiH za članstvo u Evropskoj uniji te je dalo nalog Evropskoj komisiji da BiH pošalje upitnik koji će sadržavati nekoliko hiljada pitanja. Također, Vijeće je usvojilo i pet zaključaka koje prenosimo u cijelosti.
1. Na dan 15. februara 2016. godine predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović predao je aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće je odlučilo provesti postupak utvrđen u članu 49. Ugovora o Evropskoj uniji. U skladu s tim, Komisija je pozvana iznijeti svoje mišljenje.

2. Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju, kao što je izraženo u zaključcima Evropskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2006. godine, Vijeće potvrđuje da budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Ono ponavlja da napredak svake zemlje prema Evropskoj uniji ovisi o njenim individualnim naporima da se uskladi s kriterijima iz Kopenhagena, kao i uvjetovanosti procesom stabilizacije i pridruživanja.

3. Ponovivši prethodne zaključke Vijeća, posebice one od 15. januara 2015. godine, kao i svoju nedvojbenu predanost perspektivi Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj državi, Vijeće pozdravlja značajan napredak u provedbi Reformske agende koju su usvojili svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. Vijeće poziva BiH da nastavi napore kako bi se osigurala učinkovita provedba Reformske agende u skladu s rasporedom akcijskog plana koji su dogovorile vlasti Bosne i Hercegovine, u korist svojih građana i u uskoj saradnji s Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i civilnim društvom. To bi trebalo nastaviti uključivati, pored socio-ekonomskih reformi, reforme u području vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dodatno izvještava o provedbi Reformske agende, uključujući i koordinacijski mehanizam. Kada bude pripremala svoje mišljenje o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, Vijeće traži od Komisije da obratiti posebnu pažnju na provedbu presude Sejdić-Finci.

4. Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Puna provedba SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju, važan je element predanosti zemlje u procesu integracije u EU.

5. Vijeće nadalje pozdravlja dogovor o uspostavi koordinacijskog mehanizma o pitanjima EU. Ono poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju učinkovitu provedbu, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i učinkovitosti.

Denis Zvizdić: Historijski dan

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, rekao je da je prihvatanje apliakcije BiH za članstvo u EU historijski momenat.

"Dobijanje zelenog svjetla, odnosno pozitivan odgovor na aplikaciju BiH za članstvo u EU, te zaključak kojim će početi pripreme za dostavljanje upitnika predstavljaju jednu od najvažnijih faza u ovom procesu, na čemu smo radili u posljednjih 14 mjeseci", rekao je Zvizdić.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH smatra da je ovo jedna od najpozitivnijih vijesti za bh. građane i evropski put BiH.

"Ovo je posebno pozitivna vijest za mlade koji će vrlo brzo živjeti u BiH koja će biti članica EU", rekao je Zvizdić na kraju čestitavši građanima BiH na izuzetno važnom koraku ka evropskoj budućnosti BiH.

Lars-Gunnar Wigemark: Veliko dostignuće Bosne i Hercegovine
Nakon današnje pozitivne odluke Vijeća za opšte poslove da zatraži od Evropske komisije da dostavi mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark je poručio da je ovo veliko dostignuće naše zemlje.
"U proteklim mjesecima, svjedočili smo značajnom napretku u naporima zemlje da se približi Evropskoj uniji, a današnja odluka Vijeća obilježava veliku prekretnicu za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Ona slijedi naporan rad vođstva zemlje na svim nivoima, koje je pokazalo svoje opredjeljenje reformama. Što je najvažnije, današnja odluka je odgovor na zahtjeve građana za promjene i približavanje Evropskoj uniji", poručio je Wigemark.

On smatra da ova odluka označava početak procesa u kojem BiH nastoji uhvatiti korak sa susjedima u regionu koji su već kandidati za članstvo u EU.

"Evropska komisija će sada početi da detaljno procjenjuje trenutnu situaciju u raznim područjima i sektorima u BiH. To će dovesti do sačinjavanja mišljenja o spremnosti BiH da krene naprijed u procesu pristupanja ka statusu kandidata, te eventualno otvori pregovore o pristupanju. Prerano je spekulisati o tome koliko će to trajati", istakao je.

Ipak, naglašava Wigemark, u međuvremenu BiH ne smije izgubiti fokus.

"Reforme koje unapređuju ekonomski rast i socijalnu pravdu, vladavinu zakona i javnu upravu trebaju da se nastave, a lideri i vlasti u BiH ih trebaju rješavati konstruktivno i kroz dijalog. Reformska agenda obećava mnogo i postignuti zamah se treba nastaviti. Tempo i učinkovitost reformi za napredak u sklopu procesa EU integracija će u konačnici odrediti proces pristupanja. Učinkovita koordinacija i saradnja između nadležnih vlasti na svim nivoima će biti sve više neophodna da bi se osigurali pomaci u procesu. Samo kroz zajedničke napore, uključujući dijalog, zemlja može napredovati na putu ka Evropskoj uniji. EU je spremna da pomogne BiH, uz čvrsto uvjerenje da će naše zajedničko putovanje donijeti istinska poboljšanja životima građana ove zemlje", istakao je ambasador Wigemark.

bhreporter/agencije

plakat izložba jezero modrac

grafcompbaner241017

drinplast

Prijavite se na specialne vijesti

Primajte posebne vijesti na mail.