bhreporterlogo

drincommm

bhtelecom

REFIK BEGIĆ-ADS FBIH: U federalnim institucijama zaposleno 2.016 državnih službenika

U organima Federacije BiH uposleno je 1.819 državnih službenika, dok broj rukovodećih državnih službenika iznosi 197, rekao je vršilac dužnosti direktora Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić.

Begić je istakao kako je riječ o 2.016 državnih službenika te da se radi samo o državnim službenicima u federalnim organima. Ova informacija prezentovana je i članovima Vlade Federacije BiH na jučer održanoj sjednici.

"Agencija za državnu službu (ADS) FBiH predložila je da se napravi sveobuhvatna analiza ukupnog sistema državne službe u FBiH te da izađemo sa svojim viđenjem za unapređenje stanja u ovoj oblasti", rekao je Begić.

Riječ je o informaciji koja će sadržavati i informacije o odnosima unutar službi na nivou FBiH. Ove informacije bit će prezentovane na posebnoj tematskoj sjednici Vlade FBiH.

"Sjednica će biti pripremana u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i drugim resornim ministarstvima. Analiza se odnosi na sve preuzete obaveze iz reformske agende i naše aplikacije za članstvo u EU", kazao je Begić.

On je rekao da je vrijeme da se krene u ozbiljnu reformu javne uprave u FBiH i da će ADS FBiH pripremiti kvalitetnu informaciju o stanju u Vladi FBiH.

Istakao je da na federalne državne službenike otpada jedna trećina od kompletnog broja državnih službenika u FBiH na svim nivoima.

bhreporter

plakat izložba jezero modrac

grafcompbaner241017

drinplast

Prijavite se na specialne vijesti

Primajte posebne vijesti na mail.