Danas se obilježava Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena, dan kada slavimo privredna, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog spola, tradicionalno se obilježava svake godine 8. marta. Dan žena prigrlile su mnoge kulture diljem svijeta.

 

Prvi Dan žena obilježen je 8.marta 1909. Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih historijskih događaja, njime se obilježava požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, u kojem je stradao velik broj žena.

Iako mnogi danas gledaju na Dan žena kao na komercijalizirani praznik, on zapravo predstavlja historijsku borbu koju su žene morale voditi da bi uživale jednaka prava kao muškarci. Dobile su pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na odabir majčinstva, pravo na obnašanje svih funkcija u društvu te sva temeljna prava osigurana zakonima.

Premda su se žene u demokratskim društvima izborile za ravnopravnost spolova, u brojnim kulturama trećeg svijeta još se, nažalost, smatraju manje vrijednima, a u mnogim razvijenim zemljama svijeta ravnopravne su s muškarcima, ali tek na papiru. Upravo zato Dan žena predstavlja podsjetnik na sve ono što su žene dosad postigle te poticaj za sve ono što se još može učiniti kako bismo živjeli u ravnopravnom društvu bez predrasuda i diskriminacija.

Ideja da se obilježava Međunarodni dan žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća, u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno su demonstrirale 8. marta 1857. u New Yorku zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Rastjerala ih je policija, a one su dva mjeseca kasnije osnovale sindikat.

 

  1. godine više od 15.000 žena marširalo je krozNew York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.

Dvije godine kasnije održana je prva međunarodna ženska konferencija u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale te je ustanovljen Međunarodni dan žena na prijedlog slavne njemačke socijalistice Clare Zetkin.

Već iduće godine Dan žena obilježilo je više od milijun ljudi u Austriji,DanskojNjemačkoj i Švicarskoj.

Međunarodni dan žena danas se u mnogim zemljama obilježava kao državni praznik. Istovremeno, mnoge zapadne zemlje su ga prestale obilježavati i zamijenile su ga Majčinim danom. (Bhreporter