Grad Tuzla poziva građane na uzgoj ljutih paprika

Grad Tuzla poziva sve zainteresirane građane za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća da se prijave. Rok za prijave na ovaj javni poziv za odabir korisnika produžen je do 27.3.2019.

Sredstva su osigurana od strane projekta „Dijaspora za razvoj“, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Sredstva su namijenjena za razvoj poljoprivredne proizvodnje zasnovane na organskim principa na području grada Tuzla.

Planiran je odabir 21-og korisnika, kojima bi se nabavio sadni materijal i oprema neophodna za uzgoj. Svi zainteresirani potrebne informacije mogu pronaći na web stranici grada Tuzla. (Bhreporter)