Salih Šabović: Ne obećavamo ništa osim da ćemo raditi i biti glas naroda tamo gdje treba da se čuje

Salih Šabović – nosilac liste Regionalnog demokratskog saveza Tuzla za Skupštinu Tuzlanskog kantona, rođen je 1958. godine, diplomirani je ekonomista i vlasnik građevinskog preduzeća, poslanik u aktuelnom sazivu Skupštine TK, osnivač RDS-a Tuzla i zamjenik predsjednika RDS-a Tuzla.

Regionalni demokratski savez Tuzla je prva politička stranka u Bosni i Hercegovini formirana sa idejom regionalnog organizovanja i djelovanja. Odakle se javila ta ideja?

Ta ideja jeste nova kod nas, ali nije ako se uzmu pozitivni primjeri iz svijeta. Na bazi regija, i to prije svega ekonomskih regija, funkcioniraju mnoge razvijene zapadne zemlje. Tako da smo samo odlučili prepisati nešto što se već negdje pokazalo i dokazalo kao pozitivna priča. Takav je Istarski demokratski savez u Hrvatskoj, politička stranka koja zaista može poslužiti kao dobar primjer. Pa zašto onda ne bismo takvu pozitivnu priču napravili i u BiH? Iako smo i sami bili nesigurni na početku zbog reakcija, jer ovo nije podneblje gdje se promjena lahko dešava i prihvata, iznenadili smo se koliku smo popularnost stekli za kratko vrijeme, i koliko je naša regionalna ideja naišla na prihvatanje i podršku, kako među domaćom, tako i u međunarodnoj javnosti. RDS Tuzla danas, nakon samo nekoliko mjeseci, je manje klasična politička stranka a više pokret i to pokret za razvoj i zapošljavanje, za radnička prava, za prava boračkih, socijalnih i svih drugih kategorija, za mlade i obespravljene. Upravo takve su i kandidatske liste RDS-a, za Skupštinu Tuzlanskog kantona i za Federalni parlament-Izborna jedinica 3, sastavljene od ljudi i iz privrede, i iz sindikata, i iz sporta, i iz obrazovanja, i iz zdravstva, te drugih oblasti, te od nekoliko analitičara ocijenje kao najkvalitetnije i time se zaista ponosimo.

S obzirom da ste jedinstveni i da, kako i sami kažete, uživate značajnu podršku među građanima, prije svega Tuzlanskog kantona, kakva je vaša suradnja ili pozicija među drugim političkim partijama?

Ako samo uzmemo broj ljudi na našim skupovima, iako smo formirani tek nekoliko mjeseci, to nam dovoljno potvrđuje da se od ranijih partija nema više šta čuti. A najgore bi bilo od nas svih da smo nastavili to da trpimo. Istupili smo sa novom idejom, idejom regionalnog ekonomskog razvoja, a pored toga što smo jedinstveni, od postojećih stranaka razlikujemo se i zbog toga što ne pričamo političke priče i ne nudimo politički program nego ekonomski. Mi smo jedna organizacija i pokret koji želi da promijeni ono što ne valja i i to konkretnim prijedlozima i rješenjima. Našli smo i način to da ostvarimo, i iako nailazimo na ogromne otpore, nećemo posustati, a građani su ti koji nam daju volju i energiju, a za ostale ćemo lahko. Oni sami o sebi najbolje govore. Ovaj Kanton ni njegovi stanovnici ne mogu sebi dozvoliti još četiri godine luksuza da šutimo i čekamo da se nešto samo promijeni, i da gledamo kako propada sve ono što je u svijetu najvrijednije i što svijet pokreće, a to je ekonomija i privreda.

Kada govorite o konkretnim prijedlozima i rješenjima i nailaženju na ogromne otpore da to realizujete, na šta tačnije mislite?

Iz ove regije sada se odlazi, a neka se masovno dolazilo, sa svih strana. Danas imamo prazne hotele i zaključane fabrike. S toga ne mogu da razumijem kako neko može odlučiti da fabriku za koju postoji tržište stavi pod ključ i rasproda ono što je ostalo od nje. Mislim konkretno na naš Konjuh, Ditu, Livnicu, Polichem, Poliolchem, TTU i mnoge druge uništene firme. Nakon građanskog bunta, formirana je nestranačka Vlada koja, uz našu podršku, krene sa planom spašavanja tih firmi putem usvojenog Plana revitalizacije, i istog momenta kada su oni kojima to ne odgovara vidjeli da može da se radi, našli su sto zakona i propisa koji to ne onemogućavaju. Ja im poručujem i upozoravam da zakoni nisu svete knjige, da su i njih donijeli ljudi i da se zakoni mogu i moraju mijenjati kako bi bili okrenuti ka potrebama privrede, a ne obrnuto. Fabrike gdje su mašine, ljudski kadar i zemljište treba pokrenuti. Takav je Konjuh. Ili je jednostavnije naći novih 100 miliona pa napraviti, na primjer, novu Ditu? To su njihove priče, da ništa ne može i niko ne snosi odgovornost. Nakon što se te fabrike pokrenu, Tuzla mora biti spojena i na autoput. To nije nova ideja, ili ideja samo RDS-a, nego putokaz kako savremeni industrijski svijet funkcionira. Ne mogu to znati oni kojima je Karaula i Sarajevo jedina destinacija i čiji se program sastoji u tome čiji je bolji stranački šef? A kad ne mogu smijeniti šefa, naprave novu stranku. Glavnu priču od koje se živi ne pričaju. Ovo je težak projekat, uz neophodne reforme, i u drugim političkim strankama tražit ćemo pojedince koji će smjeti dići dvoj glas za Tuzlu i ovu regiju. Iskreno želimo da se ta promjena dogodi i tražit ćemo sagovornike u građanima, te u svima onima koji prepoznaju ovu dobru namjeru.

Kada spominjete autoput, je li mislite na Koridor 5C i potrebu da se Tuzla spoji na taj autoput?

Upravo tako. Po pitanju putne komunikacije, ova je regija u najtežoj situaciji. Kroz regiju ne prolazi autoput, a postojeći koji je u izgradnji više služi Hrvatskoj nego Bosni i Hercegovini, jer se spajaju dva dijela te zemlje, sjeverni i južni. Zavaravaju nas nekim tunelima i presvlačenjem postojećih, prevaziđenih asfaltnih puteva. Ovaj Kanton ima najviše zastupnika na svim nivoima, koji kada bi htjeli i smjeli, mogli bi okrenut puteve gdje žele. Mi će povesti akciju odgovornosti svih zastupnika spram građana i tražiti da se uslovi izgradnja postojećeg autoputa izgradnjom kraka prema Tuzli.

O reformama, i to uglavnom u obrazovanju, zdravstvu i drugim oblastima, u posljednje vrijeme rijetko ko i govori. Šta Vi konkretno mislite kao Regionalni demokratski savez Tuzla o tim reformama?

Trenutna situacija u zdravstvu je takva da prijeti kolaps čitavom zdravstvenom sistemu. Konkurencija i privatna inicijativa kao korektivni faktor u zdravstvu je isključena. Privatna inicijativa u zdravstvu se postepeno ubija. Zašto bi se neko privatno bavio uslugama u zdravstvu, ako može koristiti državna dobra, na primjer objekte i aparate, u radno vrijeme kao svoje, bez ikakve odgovornosti. Izdvajanja za zdravstvo su mimo svih normi i prakse u svijetu. Na primjer, u Sarajevskom kantonu sa oko 70 hiljada građana manje, izdvaja se oko 400 miliona, a u Tuzlanskom 185 miliona. Tražit ćemo objedinjavanje zdravstva kao socijalne kategorije, na početku na nivou Federacije, a u konačnici na nivou države. A definitivno izboriti se za ono što je naš krajnji cilj a to je „Zdravstvo po mjeri bolesnog čovjeka”.

Što se tiče obrazovanja, kao i u zdravstvu, objekti, pomagala, radno vrijeme, studenti i drugo, koriste se kao svoje. Rektori, dekani i direktori škola su neformalni vlasnici obrazovnih ustanova, bez obaveza i odgovornosti vlasnika. Vlade i menadžmenti upravne odbore koriste samo za legalizaciju faktičkog stanja. Zalagat ćemo se da se obrazovanje unificira na nivou Federacije, a u konačnici na nivou države, kao i za to da se obrazovanje organizuje spram potreba tržišta i spram finansijskih mogućnosti, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.

Vi i vaš suosnivač, Alija Azabagić, ste i poslanici i aktuelnom sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona. Kako biste okarakterisali rad te institucije u protekle četiri godine i rad drugih političkih partija koje također imaju svoje zastupnike unutar Skupštine?

Kada smo, kolega Azabagić i ja, postali zastupnici u Kantonalnoj skupštini kao opozicija bilo je 92 hiljade nezaposlenih. Danas, četiri godine poslije, taj broj iznosi 112 hiljada nezaposlenih na Tuzlanskom kantonu. Ti podaci govore i previše sami za sebe. Ne postoji adresa ni institucija kojoj se može neko obratiti po ovom pitanju, a iste stranke koje su bile aktuelne u mandatu koji je evo na isteku, i sada su njaglasnije. Ne znam samo o kojim promjenama te stranke i dalje govore?! Predsjednici klubova poslanika tih političkih stranaka su ujedno i nosioci kandidatskih listi, tako da od tih ljudi i ne možemo očekivati neke konkretne promjene. Ova regija je nekada bila najjača, a sada je među najsiromašnijima. Prodali su nam priču da je spas u malim preduzećima, a ugasili su velika preduzeća koja su zapošljavala na hiljade radnika. Tako su nam uništili konkurencijsku sposobnost. U Tuzli mora da se vrati najmanje pet, šest takvih preduzeća, te u svakoj od ovih opština na Kantonu najmanje po jedno. U suprotnom, svaka priča o razvoju i zapošljavanju je samo predizborni trik. Mala i srednja preduzeća bi trebala biti kao suport velikim preduzećima.

Moram napomenuti i to da, bez obzira što se nismo kandidovali za sve nivoe vlasti, to ne znači da se nećemo baviti poslovima svih nivoa vlasti, a u drugim i političkim strankama a i pojedincima, koju razumiju ovo, tražit ćemo podršku i koalirati sa onima koji jesu za jedinstvenu državu i koji prihvataju naš program.

U svom radu u Skupštini Tuzlanskog kantona, između ostalog, poznati ste kao borac za radnička prava, ali i za prava boračke populacije i socijalnih kategorija, kao jednih od najugroženijih kategorija društva. Koje je to rješenje da ti ljudi zaista počnu ostvarivati ono što im pripada?

Gdje ima volje ima i načina, koliko god bilo teško nešto sprovesti. Svugdje u svijetu, borci i boračka poulacija vode i kreiraju društvo, to jest oni koji su to društvo odbranili i sačuvali. Da li je tako i kod nas? Nije. U zadnje vrijeme, naročito u zadnje 3-4 godine, izmišljaju se bošnjački ratni zločinci. Medijski se sataniziraju, i sami se brane od progonitelja. Naše društvo kreiraju oni koji su izbjegli rat, pobjegli u inostranstvo, a sad nam morališu kako se voli država. Oni koje iz „milja” zovu komandiri berlinskih i minhenskih brigada. Po povratku iz tih „komandnih mjesta” zaposlili su sebe, supruge, djecu, takvi borce ne mogu da razumiju. Želimo da pravim borcima i njihovim porodicama obezbijedimo da vode ovu regiju, te reviziju boračke populacije koju će provesti borci, jer prema sadašnjem stanju korisnika boračkih povlastica, duplo je više boraca danas nego što je bilo pravih boraca u ratu.

Isti je slučaj i sa revizijom i kontrolom korisnika socijalne zaštite, kojom treba obezbijediti da socijalna primanja idu onima kojima je to zaista potrebno, a ne da se ta sredstva koriste za kupovinu glasova.

Sve što navodite usko je povezano i sa korupcijom, kao jednom i od glavnih tačaka koje se nalaze među Vašim programskim ciljevima, a protiv koje želite da se borite. Na koji način?

Svi pričaju o korupciji, a niko ništa konkretno ne poduzima. Svi pričaju o oduzimanju imovine, tuđoj jer o svojoj imovini ne pričaju, i to oni koji su u korupciji do grla. Velike prevare se zataškavaju zamjenom teza, na primjer prave se spiskovi dužnika, a ne utajivača. Utajivači su zaštićeni, jer oni određuju prioritete.U stranke uključuju sadašnje i bivše policajce koji umjesto da rade svoj posao, oni štite utajivače. Javno smo iznosili, putem medija i skupštinske govornice, i pokazivali gdje je pronevjereno preko 10 miliona maraka, kao što su Plava bolnica na UKC-u Tuzla, petlja Šićki Brod. U inostranstvu se nalazi ogromna imovina firmi sa Kantona za koju niko nema evidencije. Dobar dio te imovine je prodat i pokraden. Otima se i prodaje imovina i čitave firme koje nisu bile predmet privatizacije. U kontrolu privatizacije se ne smije krenuti. Mi ćemo se zalagati da svako radi svoj posao: Vlada i Skupština da prave ambijent i donose provodive zakone. Policija, tužilaštva, sudovi svoj posao, da istražuju i procesuiraju samo one koji su to stvarno zaslužili, jer do sada je to bilo pretežno politički.

Koja je razlika Vaše kampanje, odnosno kampanje RDS-a u odnosu na njih?

Ne pravimo megalomanske skupove sa lažnim sjajem, koji na kraju nisu ništa drugo nego predstave za mase i za lidere tih stranaka. Umjesto lažnog glamura i pričanja privlačnih priča koje se zaborave istog trena kada se pređe Karaula, mi svakoga dana obilazimo svoje građana, ne da bismo pričali bajke nego da bismo čuli mišljenja našeg naroda. Želimo da s građanima napravimo korake koji će značiti kapacitet pomoću kojeg ćemo moći da realizujemo ono što smo zacrtali, a to je jaka tuzlanska regija koja će značiti i jaču BiH. U parolama ostalih stranaka nema ni riječi o privredi i zapošljavanju, a u javnim nastupima ni riječi o programima. Ne žele i ne smiju dati obećanje, jer obećanje je dug. Sve se svodi na međusobna optuživanja i skretanje pažnje javnosti sa najvećih problema, te slogane o nekim cunamijima, hapšenjima, rezovima, Srbima, Hrvatima, Bošnjacima i slično, i nekim preokretima od čega možemo samo da se uplašimo, jer tu nema ni trunke istinske spremnosti da običnom čovjeku sutra zaista bude bolje. O programimam ni riječi, jer nemaju ih. Formirali smo se zbog toga da ovu regiju izvučemo iz živog blata, a to možemo samo reformama koje nekad znaju biti vrlo bolne. Na našim listama je puno mladih ali i hrabrih ljudi uz koje možemo samo obećati da ćemo puno raditi. Oni neka i dalje obećavaju kule i gradove, mi obećavamo samo rad.

Bliži se i sam dan izbora, 12.oktobar. Koja bi bila Vaša poruka biračima?

Završava se izborna kampanja, svi su sve rekli. Vidjeli ste da se ponavlja ista priča, isti programi i ista lica. To je znak da ne žele ništa da mijenjaju. Ponovo su im u fokusu vođe stranaka, jednako i starim i novijim. Da li ste vidjeli konkretne programe i lica koja će ih provesti. Niste, jer ih nemaju. Da li ste vidjeli programe za reforme obrazovanja, zdravstva ili sporta? Da li ste vidjeli programe za borbu protiv korupcije? Niste, jer ih nemaju.

Zbog svega toga, građanima želim da poručim sljedeće: ako ste prepoznali da je naš dosadašnji rad u Skupštini Tuzlanskog kantona bio pošten, konkretan i korektan, ako ste vidjeli da smo i do sada spremno pomagali siromašne, socijalne kategorije, sport, kulturu, vjerske zajednice, mlade, boračku populaciju, ako vjerujete da nije sve propalo i da se može u Tuzlanskom kantonu zaposliti novih 10 do 15 hiljada radnika u starim sistemima, i novih 10 do 15 hiljada u novim malim i srednjim preduzećima, ako želite „Slobodu” u vrhu bh. fudbala, u kupu i na evropskoj sceni, ako želite da Tuzli i tuzlanskoj regiji vratimo nekadašnji sjaj, ako želite da zaustavimo masovni odlazak mladih sa ove regije, ako želite da Tuzlanski kanton vode novi ljudi i eksperti jer se borimo za to, ako želite da se imovina preduzeća u inostranstvu sa ovog Kantona, a koja se mjeri na deset miliona, vrati radnicima tih preduzeća, ako želite da se vrati pravda i pravičnost i dostojanstvo svim slojevima društva, ako želite zaposlenje svojoj djeci ali legalno i transparentno, bez kupovine tog radnog mjesta novcem, onda glasajte za RDS – Regionalni demokratski savez Tuzla, glasajte za našu federalnu listu i nosioca, Aliju Azabagića, glasajte za našu kantonalnu listu i moju malenkost kao nosica liste. Nećemo biti tuđi, nego vaši zastupnici, jer mi nemamo kome da polažemo račune osim Vama i ne obećavamo Vam ništa osim da ćemo raditi i biti Vaš glas tamo gdje treba da se čuje.

Press RDS Tuzla

Bhreporter