Nova nada za radio amatere u regionu

Položaj radio amatera i njihovih klubova u Bosni i Hercegovini je veoma težak i neizvjestan. Naime, izostankom podrške institucija vlasti na svim nivoima radio amaterizam kao hobi, ali i kao aktivnost veoma značajna za društvo opstaje uglavnom zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti radio amatera i njihovom zalaganju da aktivnosti radio klubova održe, da mobilišu nove mlade radio amatere i da zajednicu podsjete na njihovu ulogu u prošlom ratu u našoj zemlji, ali i drugim vanrednim situacijama širom svijeta.

Nove tehnologije, novi izazovi i nove nade

„Bavljenje radio amaterizmom znači i stalno učenje i istraživanje mogućnosti koje pružaju nove tehnologije i novi trendovi u razvoju sistema komunikacija“ istakao je za naš portal Muris Mašić, član Radio kluba Tuzla, najstarijeg radio kluba u Bosni i Hercegovini,  jedan od radio amatera koji sa još nekoliko kolega radi na uspostavljanju novog načina komunikacije među radio amaterima u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, ali i sa radio amaterima širom svijeta.

Vođa tima i kreator cijelog projekta je Dževad Durgutović, radio amater koji trenutno živi i radi u Altenaru (Savezna Republika Njemačka), a porijeklom iz Janje.

„Živim i radim u Altenaru, ali su moje misli i moja duša u Bosni“ rekao je za naš list Durgutović. „Uvijek sam se pitao: šta to mogu učiniti za moju zemlju i ljude? Kako stvoriti mogućnost da ljudi ponovo međusobno komuniciraju“? I tako se rodila ideja da svoju ljubav za radio amaterizam pretoči u projekat koji će biti od koristi mnogim ljudima. Kako nam je rekao Durgutović, glavni izazov je bio kako omogućiti ljudima da iz svojih malih zajednica komuniciraju sa prijateljima, poznanicima u drugim dijelovima zemlje do kojih njihove radio stanice male snage ne mogu dosegnuti. Razvio je sistem „direktne konekcije“ koji se bazira na mogućnosti korištenja interneta za povezivanje više lokalnih čvorova u jedinstven sistem. Do svakog od čvorova radio amateri mogu pristupiti svojim stanicama namijenjenim za emitovanje u „lokalu“, a onda se taj signal putem interneta šalje drugim „čvorovima“ u sistemu koji omogućavaju da ostali radio amateri slušaju emitovanje na svojim radio stanicama i sudjeluju u razmjeni informacija.

 

„Sistem je inovativan i po mnogo čemu jedinstven u svijetu“ rekao nam je Durgutović. Bez grupe radio amatera, tima u kojem zajedno rade, nebi bilo moguće uspostaviti sve ovo što sad imaju. Novi sistem komuniciranja pokriva područja Goražda, Srebrenice, Breze, Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Cazina, Međugorja i dijela Zapadne Hercegovine, Prijepolja i okoline u Srbiji, Altenara u Njemačkoj, a kroz povezivanje na internetu sa radio amaterima cijelog svijeta.

„Značaj ovog projekta je u tome da je omogućio da ga koriste i radio amateri iz Srbije i Hrvatske, a radio amateri iz Bosne i Hercegovine su spremni da rade i na njegovom daljnjem širenju u cijelom regionu. Zanimljive su reakcije amatera iz susjednih zemalja koje najbolje ilustruje izjava jednog od amatera iz Dalmacije koji je našim sugovornicima istakao kako je zahvaljujući inicijativi iz Bosne povezana Slavonija i Dalmacija u Hrvatskoj. „Planiramo ovaj novi sistem proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu i susjedne zemlje“ rekao nam je Durgutović i istakao da bez angažmana i podrške grupe radio amatera u Bosni i Hercegovini i širom regiona koji su uložili svoje znanje, rad, vrijeme i novac u ovaj projekat sve nebi bilo moguće realizovati.

Jedinstveni u svijetu

Slični sistemi komuniciranja su razvijeni u onim zemljama koje još uvijek prepoznaju vrijednosti radio amaterizma i osiguravaju potrebnu podršku za rad klubova i radio amatera.

„Ali, ovaj je sistem jedinstven i po tome što su sve glasovne poruke koje su njegov dio prevedene na Bosanski jezik, a izgovara ih živi ljudski glas“ istakao je na kraju

Durgutović i podsjetio: „najveća vrijednost ovog našeg projekta je u tome što će povezati i zbližiti ljude, što će vratiti vjeru u mogućnost zajedničkog života i nadamo se biti preteča boljih dana za radio amaterizam i radio amatere u zemljama regiona“.