Općinski načelnik Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu na korištenje predao novi traktor

Općinski  načelnik Sead Džafić danas je u Službu za komunalne poslove i
civilnu zaštitu predao na korištenje novi traktor koji je kupljen
sredstvima iz budžeta Općine Kalesija.

U kampanji koju sam vodio za mjesto načelnika obećao sam da ću sve
učiniti da Službu za komunalne poslove i civilnu zaštitu opremimo
mašinama kako bi u zimskom periodu mogli da odgovore na vrijeme i očiste
lokalne puteve i pomognu našim građanima, to obećanje i ispunjavam,
rekao je općinski  načelnik Sead Džafić.

Šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Hazim Halilović
ističe da će traktor u narednim danima biti stavljen na raspolaganje i
čišćenje lokalnih puteva. Hvala načelniku koji ulaže u opremanje Službe.

Prema riječima načelnika Seada Džafića u zimskom periodu traktor će se
koristiti za čišćenje lokalnih puteva, a u ljetnom periodu za čišćenje
granja i niskog rastinja uz lokalne puteve kao i kanala.