Značaj očuvanja bosanskog jezika tema skupa u njemačkom Švarcvaldu

U njemačkom gradu Pfalzgrafenweileru (Švarcvald) u nedjelju, 22. marta, održana je tribina o temi “Značaj očuvanja maternjeg jezika građana BiH u svijetu”, kao i sastanak s roditeljima zainteresiranim da im djeca pohađaju dopunsku nastavu na bosanskom jeziku.

Na skupu je istaknuto da u Pfalzgrafenweileru živi više od 100 porodica iz BiH i s područja Sandžaka, te da imaju odlične odnose s domaćinima Nijemcima, svoj klub i džemat, ali i problem sve prisutnije asimilacije, posebno mladih.

Rečeno je da je sve prisutnije zapostavljanje vlastite tradicije – jezika, kulture i običaja. Stoga je ocijenjeno vanim podržati projekt očuvanja maternjeg jezika kroz bh. dopunske škole.

Također je podvučen značaj angažovanja Saveza dopunskih škola BiH u Njemačkoj, koji treba i pomoć države BiH.

Organizatori skupa bili su aktivisti IK “Bošnjak”.

bhreporter/FENA