Dodaju kako na taj način FUZIP doprinosi uspješnoj realizaciji turističke sezone i putem Federalnog saobraćajnog inspektorata koji provodi aktivnosti vezane za sigurnost plovila i zaštitu ljudi, tereta i imovine na moru.

– Zbog povećanog rizika po sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu usljed neodgovornog ponašanja vlasnika i vozača plovila, težište kontrole će prije svega biti na kontroli posjedovanja uvjerenja za upravljanje čamcima i vodenim skuterima, te kontroli utvrđivanja osposobljenosti za plovidbu čamcima, brodicama i drugim plovilima.

Sva plovila u saobraćaju moraju ispunjavati sve zakonom propisane uvjete za plovidbu, biti osposobljena za plovidbu, registrirana kod nadležne kapetanije i periodično pregledana u skladu sa zakonom. Osobe koje upravljaju čamcima, brodicama a posebno vodenim skuterima, moraju imati uvjerenja o položenom ispitu za upravljane plovilima – izjavio je Tomislav Mikulić, glavni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.

Nadzore na moru će provoditi tri inspektora za sigurnost plovidbe u patrolnom čamcu.

Kazne za prekršaje u oblasti sigurnosti plovidbe propisane su Zakonom o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi i kreću se od 100,00 KM do 50.000,00 KM, u ovisnosti od vrste prekršaja.

Kazne za upravljanje čamcem, plutajućim objektom, skelom i splavom bez uvjerenja za upravljanje, te za korištenje plovila bez važećih isprava-plovidbene dozvole kreću se u iznosu do 500,00 KM za pravno, te do 100,00KM za odgovorno lice ili drugog pojedinca.