Najmanji iznos novca kojim stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2021. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, a riječ je o istom iznosu kao i prethodnih godina, saopćilo je Vijeće ministara BiH.