Evo koliku ćete kaznu platiti ako bacite opušak cigarete u Njemačkoj

Svako ko baci cigaretu u sjevernoj njemačkoj pokrajini, morat će platiti 100 eura za kaznu.

To je novi pravilnik i nove visine kazni u Dizeldorfu koji je objavila ministrica za životnu sredinu.

Općinskim vlastima se za malu, nepromišljenu nepažnju preporučuje da naplate 100 eura novčane kazne. Ranije se ta preporuka odnosila na iznos od samo deset do 25 eura.

Osim opušaka, prijedlog je da se te najviše kazne odnose i na bacanje svakodnevnog otpada, kao što su jednokratne šoljice za kafu, papirni tanjiri.

Za nemarno odlaganje velikih količina stvari opasnih po okolinu komercijalni subjekti i objekti će plaćati kazne i do 50.000 eura.

Samo Keln mora izdvojiti oko 7,4 miliona eura godišnje da bi uklonio divlje smeće.

Dnevni avaz