Pri kraju procedura za izbor delegata u Vijeću naroda RS

Mihnet Okić, Selim Okić, Sejad Jakupović i Abid Kovačić izabrani su za bošnjačke elektore koji će, zajedno s poslanicima, na idućoj sjednici Narodne skupštine izabrati bošnjačke delegate u Vijeću naroda Republike Srpske.

Bošnjački elektori izabrani su tajnim glasanjem odbornika bošnjačke nacionalnosti iz svih lokalnih parlamenata RS-a.

Prošle sedmice su izabrani elektori iz reda hrvatskog naroda i “ostalih”, čime se procedura za konstituiranje nacionalnih klubova u Vijeću naroda privodi kraju.

Inače, procedura za izbor delegata u Vijeće naroda RS-a pokrenuta je nakon konstituiranja Narodne skupštine RS-a.

Za delegate četiriju klubova u Vijeću naroda RS-a glasa se po nacionalnim klubovima.

U ovom sazivu Narodne skupštine RS-a su četiri poslanika iz reda Bošnjaka, četiri iz Hrvata, jedan iz reda ‘ostalih’, a svi ostali su srpske nacionalnosti.

Svi poslanici srpske nacionalnosti mogu predložiti i birati osam srpskih delegata u Vijeću naroda RS-a.

Budući da nema dovoljan broj poslanika Bošnjaka, Hrvata i ‘ostalih’ u parlamentu RS-a bilo je potrebno sazvati sve odbornike u RS-u iz reda tih naroda, koji su potom formirali tzv. klubove, koji zatim biraju dodatne elektore.

Ti klubovi morali su izabrati još četiri Bošnjaka, četiri Hrvata i tri predstavnika ostalih naroda, koji će zajedno sa srpskim poslanicima u Narodnoj skupštini birati novi saziv Vijeća naroda RS-a.

Liste tih kandidata idu u Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH na provjeru i ovjeru, a zatim se može sazvati sjednica parlamenta na kojoj će se i glasati o predloženim listama.

Pretpostavlja se da se sva ova procedura mogla završiti do polovine decembra.

Bez saglasnosti klubova delegata Vijeća naroda RS-a nijedan zakon ili drugi akt usvojen u parlamentu RS-a ne može stupiti na snagu.

bhreporter/Fena