Usvojena Odluka o dodjeli priznanja “Ponos Općine Kalesija”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Nakon pauze u 12:15 sati nastavljena je sjednica OV Kalesija. U nastavku je sekretar Organa uprave Općine Kalesija Mujo Tosunbegović osvrnuo se na izvještaj o radu općinskog načelnika za period od 1.1. do 30.6. 2022. godine, koji je kazao da su u toku određeni projekti: Izgradnja trotoara u Raincima Donjim, sanacija romskih kuća, izgradnja nastrešnice na groblju u Zelini… Sanacija i izgradnja ulične rasvjete u MZ Memići, gdje će cijela mjesna zajednica biti pokrivena uličnom rasvjetom, u naselju Kalesija Centar izgradnja fekalne kanalizacije, te još nekoliko infrastrukturnih projekata…

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na Odluku o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.

Odluka o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija je usvojena.

Ovom Odlukom dodjeljuje se priznanje „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnog razreda osnovnog školovanja koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali uspjeh Odličan (5).

Učenici Osnovne škole “Kalesija” Kalesija

 • Mujkić (Mevludin) Sabina,
 • Bektić (Elvir) Lejla,
 • Džafić (Senad) Nejra,
 • Bjelopoljac (Šemso) Elmina,
 • Omić (Hazim) Enita,
 • Rahmanović (Zekerijad) Ilhan,
 • Halilović (Amir) Alem,
 • Merić (Dževad) Dževada,
 • Bukvarević (Hazmir) Azra,
 • Majdančić (Hasan) Amar,
 • Zulić (Omer) Amar,
 • Hasanović (Almin) Ejla,
 • Kamerić (Ahmo) Amila,
 • Muhamedbegović (Amir) Kenan,
 • Šehić (Edin) Edita,
 • Bećirović (Safet) Merima,
 • Hamzić (Mirzet) Ibrahim,
 • Hrustić (Senad) Emrah,
 • Jusufović (Enver) Dženana,
 • Smajlović (Nermin) Amar.

Učenici Osnovne škole “Tojšići” Tojšići

 • Avdibašić (Ramiz) Nerma,
 • Gutić (Senaid) Belma,
 • Kuralić (Mirza) Mahir,
 • Ljigić (Asim) Hamid,
 • Sakić (Aldin) Lejla,
 • Sinanović (Mehmed) Amina,
 • Zulić (Elvir) Ismar,
 • Husejnović (Edis) Edisa,
 • Karić (Huso) Safet,
 • Ljigić (Asim) Hana,
 • Salihović (Hazim) Tarik,
 • Avdić (Hasan) Merima,
 • Ćatić (Ahmet) Suljo,
 • Fatić (Ejub) Edina,
 • Kuralić (Alija) Muamer,
 • Mujkić (Elvir) Lamija,
 • Sakić (Sejid) Mahira,
 • Kuralić (Mirsad) Adna,
 • Ljigić (Ševal) Amar,
 • Mujanović (Faik) Amina,
 • Smajić (Mevludin) Belkisa,
 • Šmigalović (Adis) Armin,
 • Šmigalović (Rusmir) Šejla,
 • Džambić (Asmir) Ajla,
 • Džambić (Elvir) Selman,
 • Đedović (Almir) Amna,
 • Smajić (Samir) Lamija,
 • Smajić (Mehmed) Ajla,
 • Karić (Izudin) Mahir.

Učenici Osnovne škole “Memići” Memići

 • Čivić (Nedim) Nadina,
 • Suljić (Ramiz) Sanida,
 • Nukičić (Elvir) Elvira,
 • Čivić (Asim) Ajla,
 • Bešić (Smajl) Amila,
 • Halilović (Alija) Emina,
 • Vildić (Mehdin) Almedina,
 • Milkunić (Husejn) Mejra,
 • Mehmedović (Zikret) Amina,
 • Halilović (Samir) Haris.

Učenici Osnovne škole “Vukovije” Vukovije Gornje

 • Alić (Jasmin) Lamija,
 • Brđanović (Džemal) Emina,
 • Husejnović (Admir) Sulejman,
 • Kadrić (Nihad) Nihada,
 • Mešanović (Edin) Zerina,
 • Rančić (Senaid) Ajla,
 • Alić (Mirsad) Nejla,
 • Hamidović (Mirsad) Anela,
 • Hamidović (Enes) Ensar ,
 • Herić (Šaban) Ajša,
 • Herić (Fahrudin) Edina,
 • Imamović (Mersudin) Nevres,
 • Padžić (Avdo) Amar.

          Učenici Osnovne škole “Rainci Gornji”  Rainci Gornji

 • Begić (Damir) Belma,
 • Bukvar (Mevludin) Amna,
 • Bukvar (Enes ) Emina,
 • Bukvar (Samir) Azra,
 • Mešić (Ismet) Enida,
 • Mešić (Enes) Ajdin,
 • Zulić (Nermin) Dženita,
 • Barčić (Bajro) Adina,
 • Borogovac (Nermin) Erna,
 • Suljić (Zijad) Lamija,
 • Suljkanović (Salih) Majda,
 • Baručić (Samir) Samra,
 • Džafić (Midhat) Bakir,
 • Hadžić (Hariz) Delila,
 • Hadžić (Enis) Ema,
 • Alić (Dževad) Lamija,
 • Pjanić (Dževad) Amina,
 • Musić (Sajid) Elma.

Priznanje „Ponos Općine Kalesija“ dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100,00 konvertibilnih maraka jednokratno.