Raspisan konkurs za izbor novog direktora SIPA-e

Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH raspisao je javni konkurs za direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na mandat od četiri godine.

Konkurs je objavljen u jučerašnjem “Službenom glasniku BiH”, otkad teče rok od 15 dana za predavanje prijava, rečeno je Srni u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Konkurs je objavljen i u “Službenom glasniku Distrikta Brčko” te dnevnim novinama “Dnevni avaz”, “Glas Srpske” i “Večernji list”, kao i na web-stranici Parlamentarne skupštine BiH.

Osim općih uvjeta, kandidati za novog direktora SIPA-e, navedeno je u konkursu, treba da imaju visoku stručnu spremu, radno iskustvo u toj spremi u trajanju od najmanje pet godina, te da imaju čin glavnog inspektora policije ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu, kao i da nisu članovi političke stranke.

Nakon zaključenja konkursa Nezavisni odbor utvrdit će jesu li pristigle prijave ispunjavaju konkursom propisane uvjete i obaviti intervju s kandidatima, te sačiniti rang-listu od pet najuspješnijih kandidata koju će dostaviti ministru sigurnosti u Vijeću ministara.

Aktuelnom direktoru SIPA-e Perici Staniću mandat na ovoj poziciji istječe 5. novembra 2019. godine.

Dnevni avaz