DANI HEMIJE II (FOTO)

Udruženje hemičara Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Prirodno matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizovalo je 11. septembra 2020. godine seminar pod nazivom “Učenje hemije kroz eksperimente, igru asocijacija i predmete iz svakodnevnog života”. Seminar je održan u okviru manifestacije “Dani
Hemije II” u kongresnoj sali hotela Mellain u Tuzli. Cilj ove manifestacije bio je da se kroz niz edukativnih sadržaja profesorima hemije približe načini na koji mogu uz proučavanje hemije kod učenika razvijati osjećaje uzajamnog poštovanja i povezanosti, a sve sa ciljem prevencije bilo kakvih oblika međuvršnjačkog nasilja i antipatije među njima. Samo razvoj jednog zdravog i uspješnog pojedinca vodi ka razvoju uspješnog društva u cjelini.

BHREPORTER

FOTO BLICKO