Federacija nije povukla čak 1,3 milijarde KM kredita!

Federacija Bosne i Hercegovine nije povukla čak 1,3 milijarde maraka odobrenih kredita za ukupno 17 projekata na koje je aplicirala i dobila finansijska sredstva, navodi se u izvještaju o reviziji izvršenja budžeta FBiH za prošlu godinu.

Sve pregledali

Riječ je o podacima Ureda za reviziju institucija FBiH, koji je proteklih nekoliko mjeseci češljao dokumentaciju Vlade FBiH, a koja se tiče se izvršenja budžeta i njegovog utroška.

Samo lani, kako je navedeno, Federacija je platila 5,8 miliona KM penala zbog nepovučenih sredstava. Indikativno je da, dok tražimo nove kredite, Federacija je ukupno platila do kraja 2019. na neiskorištene kredite oko 20 miliona maraka penala.

Navedeno čak 17 projekata

– Za najveći broj projekata planiran je početak implementacije u razdoblju od 2015. do 2018. godine. Ukupno plaćena taksa na nepovučena sredstva, zaključno s 31. decembrom 2019. godine, iznosila je 19.584.605 KM, od čega se na taksu plaćenu u 2019. odnosi 5.863.104 KM – navedeno je u izvještaju.

Korisnici kredita

Kako je pojašnjeno, sve obaveze po troškovima na nepovučena sredstva snose krajnji korisnici kredita, a to su firme koje su dobile sredstva.

– Jedino se obaveze ne plaćaju po kreditima Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD, koji se plaćaju iz budžeta FBiH – istaknuto je.

No, takvih je projekata malo. Odnosno, svega dva.

O kojim kreditima se radi

Kako je navedeno, nisu povučeni krediti za gradnju Koridora 5C, ali ni za izgradnju vodovodne mreže. Radi se i o projektima izgradnje gradskih prometnica u Sarajevu, obnove željezničke infrastrukture, sanacije cesta nakon poplava…

Dnevni avaz