I kamen bi proplakao. Pogledajte svjedočenja Srebreničana

Do sada je snimljeno 30 iskaza, a bit će zabilježeno i sačuvano još na stotine.

Memorijalni centar Srebrenica i Balkanska istraživačka mreža BiH realizirali su izuzetan serijal svjedočenja preživjelih genocida u Srebrenici

Projekat govorne historije, koji će obuhvatiti na stotine preživjelih Srebreničana, izuzetno je štivo koje podsjeća i opominje.

Serijal “Životi iza polja smrti” do sada je zabilježio 30 svjedočanstava.

Planirano je da se snime i sačuvaju izjave najmanje 500 preživjelih.

Projekat finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Novinari i snimatelji BIRN-a pomno bilježe njihove iskaze.

Politički.ba