Klub federalnih zastupnika SDA: Nedopustivi pritisci na premijera Novalića

Klub federalnih zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA), povodom sve učestalijih prozivki, kritika i otvorenih napada na federalnog premijera Fadila Novalića upućenih iz Banovića u vezi s RMU Banovići d.d. Banovići, smatra da su takvi pritisci nedopustivi.

Iz tog kluba podsjećaju da je Vlada Federacije BiH predvođena premijerom Fadilom Novalićem u dosadašanjem radu donijela nekoliko odluka i zaključaka koji su vrlo jasni i više puta transparentno izneseni u javnost.

– Netačna je tvrdnja da će RMU Banovići d.d. Banovići ući u koncern “JP Elektroprivreda BiH”, odnosno da program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH to uopće predviđa.

Netačne su i tvrdnje o odustajanju finansiranja i izgradnje Termoelektrane Banovići – Blok 1-350 MW. Vlada Federacije BiH je na 193. sjednici održanoj 3. septembra ove godine prihvatila informaciju resornog ministarstva, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o do sada realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju  Bloka TE Banovići, uz zaključak da podržava realizaciju ovog projekta kojim je zadužila NO i Upravu Društva RMU Banovići da nastave započete aktivnosti u vezi sa ovim projektom – navodi se u saopćenju.

Kako je dalje navedeno, krajnje je neprimjerena i manipulacija informacijama o otpuštanju rudara iz RMU Banovići. Javnost je u nekoliko navrata obaviještena da je Vlada Federacije BiH na prošloj sjednici dala saglasnost za prijem 141 radnika koji trenutno rade na određeno vrijeme u RMU Banovići. Radi se o saglasnosti za nastavak konkursne procedure za prijem ovih radnika, i to 52 radnika za površinsku eksploataciju, 50 za podzemnu eksploataciju, 21 radnika za separaciju i 18 za željeznički transport. Tražena je saglasnost i za prijem još 11 radnika, ali pošto se radi o radnicima u administraciji i ugostiteljstvu, takva saglasnost nije data.

Klub federalnih zastupnika SDA daje punu podršku federalnom premijeru Fadilu Novaliću i oko održavanja Skupštine RMU Banovići jer je postojećem sazivu Nadzornog odbora istekao mandat.

– Smatramo da je nedopustivo da se na federalnog premijera Fadila Novalića, zbog poslova koje obavlja u skladu s Ustavom i zakonom propisanih ovlasti, vrše politički pritisci koji idu do te mjere da se čak proglašava personom non grata na području općine Banovići – ističe se u saopćenju Kluba federalnih zastupnika SDA.

Dnevni avaz