Kolegij Skupštine TK: Hitna sjednica zakazana za petak

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 35. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u petak, 15.1.2021. godine, sa početkom u 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Predloženo je razmatranje sljedećih tačaka dnevnog reda: Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Dnevni avaz