Konferencija pod nazivom “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene”

U Tuzli je održana Konferencija pod nazivom “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene”, u okviru kampanje koju u okviru istoimenog projekta provodi Udruženje Vesta, uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Ambasade SAD-a u Sarajevu.

Konferencija je realizirana u saradnji sa Klubom parlamentarki FBiH, kao prvim međustranačkim klubu u historiji BiH, koji je formiran u cilju prevladavanja političkih razlika i poboljšanja svakodnevnog života svih građana, a naročito žena.

Tokom Konferencije akcenat je stavljen na položaj žene u društvu, perspektive i izazove razvoja, ulogu i značaj političke participacije, interesnog zastupanja i djelovanja o čemu su uvodne riječi imali g-đa Hodović, predstavnica Gender centra FBiH, prof.dr. Nada Mladina, prof.dr. Najil Kurtić i prof.dr. Mirsada Hukić, koja je predstavila inicijative akademske zajednice sa Klubom parlamentarki.

P9300086

Posebno su predstavljene aktivnosti koje je vodio Klub parlamentarki FBiH, od strane gđ-a Besime Borić i Spomenke Mičić, pri čemu su naglašene buduće smjernice djelovanja Kluba u pravcu poboljšanja statusa žena u oblasti zapošljavanja, ruralnog razvoja i poljoprivrede, porodičnog prava, a posebno u slučajevima nasilja u porodici, porodiljskim naknadama i drugim oblastima koja traže zajedničke akcije.

Predstavnice Udruženja Vesta, g-đa Amra Selesković i g-đa Indira Prljača, su istakle da danas modernu demokraciju nije nemoguće zamisliti bez ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u procesima i strukturama odlučivanja u javnom i političkom životu. Praksa i u BiH je pokazala da ukoliko žene nisu vidljive u javnosti, i to kao ravnopravne i aktivne, teško se mogu promjeniti tradicionalni stereotipi kojima se kaže da ženi nije mjesto u politici. Upravo iz tog razloga je naglašeno da je nužno da stranke i centri moći u političkim partijama poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova i odgovorno prema građanima, uvažavajući principe izvrsnosti i kompetentnosti, daju jednake prilike najboljim predstavnicima svojih partija i ženama, kao i muškarcima.

Poruke koje su danas poslane sa ove Konferencije su i poziv glasačima da daju svoje povjerenje ženama na predstojećim izborima, jer upravo žene mogu biti ta toliko željena promjena u našem društvu i mijenjati svijet u kome živimo na bolje!

Bhreporter/Vesta