Koronakriza u Austriji: Ženama posebna pomoć, dječiji doplatak 360 eura

Prema statističkim podacima, do kraja jula je u Austriji svaki treći zaposlenik radio skraćeno radno vrijeme.

Ministrica za žene i integraciju Sjuzan Rab (Susanne Raab) kazala je kako vlada želi tokom ekonomske krize nastale pri pandemiji koronavirusa posvetiti posebnu pažnju ženama jer su one više nego muškarci pogođene porastom nezaposlenosti.

Fond za krizne situacije već je isplatio ženama poduzetnicama oko 178 miliona eura, što odgovara 40 posto proračuna samog fonda.

Fond za porodicu podijelio je 35 miliona eura osobama koje su zadesile financijske teškoće zbog koronakrize, a krizni porodični fond dodijelio je porodicama 30 miliona. Daljnje mjere predviđaju dječji doplatak ili snižavanje osnovne porezne stope s 25 na 20 posto jer žene sve više rade na slabo plaćenim poslovima.

Uz ovakvu pomoć vlada planira s do 700 miliona eura pomoći 100.000 nezaposlenih da se prilagode tržištu rada.

Najveća podrška koju savezna vlada pruža majkama i porodicama je dječji dodatak. Porodice u Austriji će u septembru primiti jednokratnu uplatu od 360 eura po djetetu.

Dnevni avaz