Firma KI i DO, koji vodi tek punoljetni Kristian Prpić, od Petrinje je dobila posao popravka ili zamjene dimnjaka, zabatnih zidova, krovišta i liftova u petrinjskom naselju Mošćenica. Posao je vrijedan 998.000 kuna (257.696 KM), pišu 24sata.

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović dodjelu posla bez tendera nedavno osnovanoj firmi koji vodi tinejdžer obrazložio je iznimnom hitnošću.

Zanimljivo je i da je Grad Petrinja dodijelio posao obnove dimnjaka i krovišta u 14 petrinjskih naselja za nešto više od dva miliona kuna (516.424 KM). U isto vrijeme, tvrtka KI i DO dobila je posao vrijedan milion kuna (258.212 KM) za jedno naselje.