Na Ilidži žele žičaru od Vrela Bosne do Igmana, Općina užurbano priprema dokumentaciju

Općina Ilidža objavila je javni poziv za izradu dokumentacije potrebne za izradu okolinske dozvole za projekt “Izgradnja kabinska žičara Vrelo Bosne – Golo Brdo na Igmanu. 

Vrijednost je procijenjena na 30.000 KM, a rok za prijem ponuda je 30. septembar.

Ranije je Općina Ilidža odabrala izvođača koji će izraditi studiju za izdavanje vodne saglasnosti, a vrijednost studije je 2.500,00 KM.Prošle godine je Općinsko vijeće usvojilo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kabinske žičare GLD 8 “Ilidža”, Vrelo Bosne – Golo brdo, te su tako svi uslovi za eksproprijaciju zemljišta ispunjeni.

Općina Ilidža je zadužena da provede proces eksproprijacije zemljišta, koje se između ostalog nalazi u vlasništvu Općine, nekoliko privatnih lica i firmi.

Najavljujući ranije ovaj projekat načelnik Općine Ilidža i vijećnici su rekli kako će ova žičara pored trebevićke biti pun pogodak i upotpuniti će turističku ponudu u KS, a turistički bi se brže razvijao Igman, otvorile bi se mnoge investicije, te bi bila otvorena i nova radna mjesta.

Dnevni avaz