NAUČNICI RAZVILI BATERIJU KOJU NE TREBA PUNITI PET DANA

Ova baterija održava efikasnost od 99 odsto prilikom više od 200 ciklusa punjenja, a ako je imate u smartfonu, ne biste morali svoj telefon da punite pet dana.

Ipak, problem sa ovim baterijama je to što se sumporne elektrode raspadaju tokom ciklusa punjenja i pražnjenja, a energetska prednost brzo nestaje, kaže naučnica Madokt Šajbani, koja je bila na čelu tima naučnika iz Australije.

“Elektroda će se raspasti, a zatim će baterija brzo ugasiti”, dodaje ona.

To se događa zato što se sumporna elektroda širi i skuplja tokom ciklusa, pri čemu promjena zapremine iznosi oko 78 posto. Promjena zapremine se dešava i kod elektroda u litijum-jonskim baterijama koje napajaju električne automobile i pametne telefone, ali je oko osam puta manja, piše sajt News Scientist.

Da bi spriječili raspad elektroda u litijum-sumpornoj bateriji, istraživači su dali česticama sumpora više prostora za širenje i skupljanje.

Obično litijum-sumporne baterije posjeduju materijale koji vezuju čestice zajedno, kako baterija ne bi pukla prilikom širenja. Ovdje je korišćena manja količina materijala za vezivanje polimera u elektrodi, pa je tako stvoreno više udaljenih struktura između čestica sumpora.