Nemaju sanitetskih vozila pa posuđuju od Doma zdravlja

Obnova operacione sale i nadogradnja odjela pedijatrije i ortopedije u Općoj bolnici u Bosanskoj Gradišci počinje posljednjeg februarskog dana i trajat će naredna tri mjeseca. Riječ je o prvoj fazi rekonstrukcije ovog objekta izgrađenog prije pola stoljeća.

Direktor bolnice Rajko Dodik rekao je da je 430.000 KM osiguralo resorno ministarstvo.

– U toku radova bit će otežan rad u operacionim salama. Operacije će se obavljati samo u jednoj sali i u dvije smjene. Određen broj pacijenata bit će upućivan na operacije u Banju Luku – dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nakon rekonstrukcije operacionih sala i dogradnje odjela pedijatrije i ortopedije, od po 500 kvadratnih metara, planirana je druga faza koja podrazumijeva zamjenu stolarije.

U trećoj fazi predviđeno je zanavljanje medicinske opreme i aparata prema najnovijim svjetskim standardima. Zanimljivo je da Opća bolnica trenutno nema nijedno sanitetsko vozilo za prijevoz pacijenata te iz pozajmljuje od Doma zdravlja.

Dnevni avaz