Održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u BiH

U prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH danas je održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata na kojem je, u skladu s usvojenim dnevnim redom, razmatran niz tačaka koje se odnose na status uposlenih u policijskim Agencijama te s tim u vezi donesen niz zaključaka.

Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatrane su informacije koje su plasirane u medijima u vezi s novim pravilnikom o izgledu i nošenju policijske uniforme.

S tim u vezi konstatirano je da Vijeće ministara nije objavilo u ”Službenom glasniku” Pravilnik koji je usvojen 27. decembra 2017. godine te da je u narednih mjesec potrebno sagledati i pripremiti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica zbog postojanja indicija o počinjenom krivičnom djelu zloupotreba položaja i ovlasti iz člana 220. KZBiH.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrane su aktivnosti koje se vode na pripremi nacrta kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojom prilikom je konstatirano da se iste privode kraju i da je u narednom periodu neophodno organizirati sastanak sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u institucijama BiH i Sindikatom Uprave za indirektno oporezivanje kako bi se usaglasile sve stavke prije početka pregovora sa poslodavcem.

Kao treća tačka razmatrane su informacije u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o policiji RS kojim se utvrđuje obračun penzija za policijske službenike na osnovu petogodišnjeg prosjeka a koji ne obuhvata i policijske službenike u policijskim organima Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi zaključeno je da će Savez sindikata nakon objave izmjena zakona u Službenim novinama uputiti dopis Vladi RS s ciljem donošenja Zaključka kojim će se naložiti PIO RS da na isti način tretira i policijske službenike na državnom nivou. Ukoliko izostane reakcija Vlade RS Savez sindikata će uputiti tužbu za diskriminaciju obzirom da se svi policajci u PIO RS vode pod istom šifrom i svi plaćaju istu poreznu stopu.

Pod četvrtom tačkom razmatrana je informacija o ignorantskom odnosu poslodavca, Vijeća ministara i nadležnih ministarstava u odnosu prema Sindikatima. U vezi sa navedenim donesen je zaključak da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini u narednom periodu organizira panel diskusiju na temu “Međusobno uvažavanje, značaj i uloga Sindikata u kolektivnom pregovaranju” na koju bi bili pozvani predstavnici akademske zajednice, međunarodnih institucija OSCE, Međunarodna organizacija rada te predstavnici vlasti – predsjedavajuci VMBiH i članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Osim navedenog, prezentirana je informacija o lošem materijalnom statusu svih uposlenih u institucijama BiH i neodgovoran odnos vlasti u postupku raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Posebno je naglašeno da su uposlenici sa srednjom stručnom spremom, sa primanjima od oko 665 KM najugroženija kategorija zaposlenih koja zahtijeva hitno djelovanje.

Upravni odbor je razmatrao i prijedloge za mnogo agresivnije djelovanje Sindikata u vidu organiziranja protesta i štrajka, međutim, zaključeno je da će odluka o istim eventualno biti donesena nakon održane panel-diskusije.

Dnevni avaz