Plaće u Njemačkoj pet puta više, a cijene skoro iste kao u BiH