Radončić: Pomoć Crvenog križa/krsta je iznimno važna

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, u odgovoru na pandemiju koronavirusa i situaciju koja je prouzrokovana u BiH, osiguralo je donacije od Turske u iznosu od 52.000 eura, od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta 60.000 franaka te od švicarskog Crvenog križa, također, 60.000 franaka, rekao je danas generalni sekretar Rajko Lazić u razgovoru sa ministrom sigurnosti BiH Fahrudinom Radončićem.

Također, Društvo Crvenog krsta/križa BiH podijelilo je za potrebe Crvenog krsta RS i Crvenog krsta FBiH skoro 500.000 KM. Pomoć je podijeljena općinskim organizacijama Crvenog krsta te stavljena na raspologanje kriznim štabovima entiteta te Brčko distriktu.

Sa sastanka Lazića i Radončića - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Uspostavljene su i dvije platforme, jedna za praćenje situacije s koronavirusom, a druga je za migrantsku situaciju.

Crveni krst kroz svoju strukturu radi informiranje stanovništva dijeljenjem letaka i promotivnih materijala u cilju podizanja svijesti od opasnosti, ali i sistema zaštite od virusa COVID-19. Crveni križ vrši i podjelu osnovnih potrepština za starije i one koji su izolaciji. Također, Društvo radi dezinfekciju terena u Brčkom, kao i ambulantni prijevoz. Uspostavljene su i SOS telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške stanovništvu.

Ministar Radončić u potpunosti je podržao rad ove organizacije i istaknuo iznimnu važnost njene dosadašnje pomoći, ali je potencirao i važnost međunarodnih konekcija i transparentnosti u radu svih onih koji se bave humanitarnom aktivnošću.

Dnevni avaz