Smanjiti plaće i regres budžetskim korisnicima sa izuezećm sudija i tužitelja

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici razmatrala prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta (DOB)TK-a za period 2015. – 2017. godina, kojeg je izradilo Ministarstvo finansija TK-a.

Rasprava o predloženom Dokumentu je obavljena na kolegiju Vlade TK-a, gdje su sva resorna ministarstva iznijela svoje primjedbe i prijedloge, te je Ministarstvo finansija zauzelo stavove na kolegiju i ugradilo u novi predloženi Dokument koji je danas razmatran.

– Ovaj Dokument je uravnotežen za sve tri godine, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, a što je obaveza u skladu sa Zakonom o budžetu FBiH. Ovdje je predloženo i pokriće procijenjenog tekućeg deficita za 2014. godinu u iznosu od 28 miliona KM. Planiran je i tekući suficit u naredne tri fisikalne godine i to 8.000 KM u 2015. godini, 10.000 u 2016. i 10.000 u 2017. godini – kazao je Miralem Nuhanović, ministar finansija u Vladi TK-a.

Naveo je da bi se rashodi uklopili u raspoloživi okvir prihoda izvršeno je smanjenje u dijelu budžetskih sredstava u odnosu na 2014. godinu, kako kaže, u dijelu mase sredstava za bruto plaće i doprinose poslodavaca za 11,02 posto, sa izuzećem mase sredstava za plaće i regres sudija i tužitelja.

– U dijelu bruto plaća i naknada podrazumijeva smanjenje mase sredstava u cilju predlaganja uravnotženog budžeta. U okviru smanjenja mase sredstava potrebno je razgovarati sa predstavnicima sindikata putem resornih ministarstava. To znači da procenat smanjenja ne mora biti isti za svakog zaposlenog budžetskog korisnika, podvukao je Nuhanović.

Također, usvojena je Odluka da resorno ministarstvo do petka Vladi TK-a predloži rebalans Budžeta za 2014. godinu, kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći radnicima propalih preduzeća, a koji su protestima izvršili pritisak na vlast.

bhreporter/Dnevni avaz