Vlada FBiH odobrila dva miliona KM za plaćanje ratnog duga za plin

Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici Odluku o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima. Sredstva od 2.000.000 KM su potrebna kako bi “Energoinvest” platio taksu “Gasprom exportu” iz Moskve.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prijenosa sredstava koja se prikupljaju po ovom osnovu na namjenskom depozitnom računu Budžeta FBiH i imenovati Komisiju za praćenje njihovog namjenskog utroška,saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija u iznosu od 11.500.000 KM. Ovaj iznos će biti utrošen u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. – 2022. godina.