Odluka je donesena na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o ublažavanju aktuelnih mjera, s obzirom na to da je zabilježen trend pada broja oboljelih od COVID-19.

Podsjetimo, zabrana kretanja važila je od 23 sata navečer do 5 sati ujutro, a prijedlog Federalnog kriznog štaba je da nova odluka o ukidanju zabrane kretanja važi 14 dana.

Vlada FBiH je, kako je nam je danas rečeno, prihvatila i prijedlog Kriznog štaba da se dozvole javna, te okupljanja u ugostiteljskim objektima do 30 osoba u zatvorenim prostorima, a do 70 na otvorenom, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva ranije je naveo da rad ugostiteljskih objekata treba da definiraju kantonalni krizni štabovi, u skladu s epidemiološkom situacijom.

Također je predložena i naredba zdravstvenim ustanovama za pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane.