Vlada RS-a prekršila Ustav, formirali preduzeće sa stranim kockarskim lobijem

Vlada Republike Srpske prekršila je Ustav kada se umiješala u posao oko formiranja zajedničkog preduzeća između Lutrije Republike Srpske i „Casinos Austria VLT AG“ Švajcarska, ocijenio je Ustavni sud Republike Srpske.

Vlada je u junu prošle godine donijela Uredbu kojom je dala saglasnost “Lutriji” da krene u potragu za novim partnerom, ali je tom prilikom i odredila uslove za izbor, što po ocjeni Ustavnog suda nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o Vladi Republike Srspke.

– Spornim odredbama ove uredbe normirana su pitanja uslova i postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za saradnju putem formiranja zajedničkog privrednog društva za priređivanje igara na sreću – navodi se u odluci koju je danas usvojio Ustavni sud RS.

Prema tumačenju Ustavnog suda, Vlada kao donosilac osporenog akta nije imala ovlašćenje da utvrdi način i kriterijume u skladu sa kojima Lutrija treba da provodi postupak izbora svog budućeg poslovnog partnera.

A tim kriterijumima, da podsjetimo Vlada RS je odredila da budući saradnik lutrije sa kojim će kasnije osnovati zajedničko preduzeće mora imati desetogodišnje iskustvo u organizovanju lutrijskih igara, biti član Evropske lutrijske organizacije i imati godišnji promet od tri milijarede eura u posljednje tri godine.

Ispostavilo se da te uslove ispunjava jedino „Casinos Austria VLT“ Švajcarska, a sa kojim je kasnije osnovana firma “EVL d.o.o.”, sa odnosom 51:49 u korist državnog kapitala.

Prema podacima sa kojima CAPITAL raspolaže „Casino Austria VLT“ je akcionarsko društvo osnovano tek u julu prošle godine u Švajcarskoj i na njegovom čelu se nalazi Johan Helmut Vede (Helmut Johann Wede), državljanin Austrije, koji je i direktor za operacije u kompaniji „Casinos Austria International“.

Recept je preslikan iz Makedonije gdje je „lobiranjem“ „Casinos Austria International“ postala partner makedonskoj državnoj lutriji sa 49 posto vlasništva u zajedničkoj firmi. Zakonska rješenja u RS, pa i tenderski uslovi za partnera, bukvalno su prepisani od Makedonije, što govori da su inicijatori i učesnici isti u obje zemlje.

Dnevni avaz