’Željeznicama FBiH’ 22 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera – subvencije javnim poduzećima, namijenjenog “Željeznicama FBiH” za 2021. godinu, u iznosu od 22 miliona KM.

Od tog iznosa za JP “Željeznice Federacije BiH” Sarajevo planirano je 21,5 miliona KM, i to 19,4 miliona KM za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture, dva miliona maraka za sufinansiranje željezničkog putničkog i 100.000 KM za sufinansiranje željezničkog kombiniranog sabraćaja.

Preostalih 500.000 KM predstavlja učešće Federacije BiH u finansiranju Bh. željezničke javne korporacije.

Federalna vlada dala je danas saglasnost na odobravanje izvještaja o poslovanju “Željeznica FBiH” Sarajevo za 2019. te odobrila Rebalans plana poslovanja ovog javnog poduzeća za 2020. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Dnevni avaz