– U Tuzlanskom kantonu prema novoj odluci dječiji doplatak, koji je ranije utvrđen na 30 KM, podigli smo na 45 KM, zatim za roditelje sa troje i više djece sa 48 na 72 KM i uvećani dječiji dodatak će iznositi 75 KM – izjavio je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK-a Mirsad Muhamedbegović.

Sredstva izdvojena u Budžetu Tuzlanskog kantona za ovu namjenu iznose oko pet miliona KM, a zakon će biti primjenjivan od 1. marta ove godine.

Uvećani doplatci za djecu su namijenjeni za djecu bez jednog ili oba roditelja, te za djecu sa određenim zdravstvenim problemima.