NAUČNO – STRUČNI RAD: KVANTNE SUPERSTRUJE

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Autor: Suljanović Jasmin

Superstruja (nadstruja) je superprovodljiva električna struja koja se kreće bez rasipanja (disipacija), kao protoku parenih elektrona. Pojedničani elektroni kreću se sa rasipanjem. Rasipanje je rezultat nepovratnog procesa koji se odvija u homogenim termodinamičkim sistemima. Superstruje se kreću bez gubitka energije i otkrivene su na ivici superprovodnog materijala koji je i topološki polumetal.

 Svjetlosni talasi koriste se za ubrzavanje superstruja za pristup zabranjenoj svjetlosti i kvantnom svijetu. Naučnici koriste svjetlosne talase za ubrzavanje superstruja i pristup jedinstvenim svojstvima kvantnog svijeta, uključujući zabranjene emisije svjetlosti koje bi se jednog dana mogle primijeniti na brze, kvantne računare, komunikacije i druge tehnologije. Svjetlosni impulsi su upotrebljeni na teraherc frekvencijama, milione impulsa u sekundi, za ubrzavanje elektronskih parova, poznatih kao Koperovi parovi, u superstrujama. Elektronski parovi emituju svjetlost, gdje su „emisije druge harmoničke svjetlosti“ ili svjetlost dvostruko veće od frekvencije dolazne svjetlosti koristi za ubrzavanje elektrona. Ovo predstavlja analogno prebacivanje boja sa crvenog spektra na plavo. Električna energija se kreće bez otpora na super hladnim temperaturama koje ruše simetriju.Zabranjeno svjetlo daje  pristup egzotičnoj klasi kvantnih pojava, to su energija i čestice u malim razmjerima atoma, nazvane zabranjena Andersonova pseudo-spin precesija.

 

Kvantni teraherc spektroskopija može vizualizirati i upravljati elektronima. Koristi se laserska bljeskalica od teraherca kao kontrolnu tipku za ubrzavanje superstruja i pristup novim i potencijalno korisnim kvantnim stanjima materije.  Generacija drugog harmonika osnovna je simetrijska sonda. Ovo će biti korisno za razvoj budućih strategija kvantnog računanja i elektronike sa velikim brzinama i malom potrošnjom energije. Zabranjena emisija svjetlosti drugog harmonika u supravodičima predstavlja “temeljno otkriće kvantne materije”.  

Slika. Precesija Andersonovih pseudo-spinova pokrenula je simetriju sistema i dovela do emisije zabranjenog svjetla

 Fizičar, Đinjang Vang, je kazaoː “Ove emisije drugog harmoničnog teraherca trebale bi biti zabranjene u superprovodnicima Utvrđivanje i razumijevanje prekida simetrije u supravodljivim stanjima nova je granica kako u fundamentalnom otkrivanju kvantne materije, tako i u praktičnoj kvantnoj informatičkoj nauci. Ovo će biti korisno za razvoj budućih strategija kvantnog računanja i elektronike sa velikim brzinama i malom potrošnjom energije.” Profesor fizike, Ilias Pekaris je kazaoː “Pronalaženje načina za kontrolu, pristup i manipulisanje posebnim karakteristikama kvantnog svijeta i njihovo povezivanje sa stvarnim problemima veliki je naučni pritisak.”